Kimlik Yayınevi

Kurnaz insanlar, okumayı küçümser, basit insanlar saygı duyar, akıllı insanlar ise ondan faydalanırlar.